United Irishmen Robert Emmet 1878-1803
Home
Press Coverage
Capt. Kelly Bio
Campaign Diary
Petition Supporters
(Short List)
View the Petition
Please Sign the Petition
DVD No. 1
"Evidence of the Colonel: The 1970's Arms Trial Revisited"
DVD No. 2
"Secret Orders and The Jury"
Battle of the Bogside Video
Support the Campaign
Campaign Pin
Campaign Sticker
Notes & Events
Photo Gallery
Civil Rights
Links
Order 'The Thimbleriggers' by James Kelly - The Dublin Arms Trials of 1970
   
Lá, 7 July 2004
An masla deiridh / The final insult

Le Concubhar Ó Liatháin

Ag labhairt di le Lá inné, dúirt baintreach an Chaptaein James Kelly go raibh sé in am don Stát ómós ceart a thabhairt dó.

Bhí Sheila Kelly ag labhairt amach agus feachtas ar tí a sheolta, an tseachtain seo chugainn, chun tabhairt ar an Stát leithscéal a ghabháil as an dóigh ar chaith siad leis an Chaptaen Kelly, a cailleadh um an dtaca seo anuraidh.

Áit lárnach a bhí ag an Chaptaen Kelly i dTriail na nArm i 1970 nuair a cuísíodh é maraon le John Kelly, iar-fheisire de chuid Shinn Féin, Albert Luykx agus Cathal Ó hEochaidh as airm a onnmhairiú go mídhleathach chun iad a chur ar fáil do phobal náisiúnach na sé contae. Níor ciontaíodh duine ar bith den cheathrar ach cuireadh iallach ar an
Chaptaen Kelly éirí as an Arm i ndiaidh na trialach.

Mhaígh sé i gcónaí go raibh sé ag feidhmiú ar orduithe an rialtais. Roinnt uaireanta a' chloig tar éis gur cailleadh an Captaen Kelly, ar 16 Iúil, anuraidh,, thug an Taoiseach le fios nach raibh údar aige macántacht an Chaptaein a cheistiú agus gur fear a bhí ann a raibh meas tuillte aige. Ach in ainneoin fhocail seo an Taoisigh, is cosúil go fóill gur beag meas atá ag an statchóras ar a iarshearbhónta, fiú agus é faoin chré anois le beagnach bliain.

Chuir Sheila Kelly síos ar an dóigh ar dhiúltaigh an Stát pinsean ceart a íoc léi, ag maíomh nach raibh go leor íocaíochtaí déanta ag an Chaptaen le go mbeadh sí in ann leas a bhaint as.

Dúirt sí go raibh an Captaen Kelly tar éis clárú le scéim pinsin do bhaintreacha agus do pháistí i 1985, ar chuireadh ón Arm. D'íoc sé gach bliain go dtí an bhliain ar cailleadh é.

"Nuair a cailleadh é, áfach, an rud a rinne an Roinn Cosanta ach an pinsean a dhiúltú dom," arsa sí.

"Duirt siad nach raibh an Captaen Kelly ag íoc ach ar feadh 18 bliain agus go raibh gá le híocaíochtaí thar 20 bliain le go mbeadh an teaghlach i dteideal an phinsin tar éis a bháis." Chomh fada agus a bhain sé leis an Bhean Uasal Kelly, ba é seo an Œmasla deiridh'. "Ní ceist airgid é seo ­ níl sa difríocht ach cúpla míle euro ­ ach is léir gur beag an meas a bhí ag an bhunaíocht agus an Stát ar m'fhear céile, murab ionann agus an pobal," ar sí. "Táim ag seoladh an fheachtais seo le go dtabharfaidh an Stát ómós dó ar bhealach éigin ­ leacht beag sa bheairic inar chaith sé a shaol san Arm nó rud éigin den chineál sin." Mar chuid den fheachtas, tá suíomh idirlín bunaithe ­ www.captainkelly.org ­ agus is féidir le daoine a n-ainm a chur le hachainí atá ag éileamh ar an Stát cibé beartas polaitiúil is gá a chur i gcrích le hainm an Chaptaein a ghlanadh.

Orthu sin atá tar éis a n-aimn a chur leis an achainí seo, tá Méara Londan, Ken Livingstone, iar-Aire i rialtas na Breataine, Tony Benn, an tOllamh Dlí, Ivana Bacik, Niall Ó Bléine TD, Finian McGrath TD agus go leor eile ón saol polaitiúil.

"Níl uainn ach clabhsúr a chur ar fheachtas fada m'fhear céile le go nglanfaí a ainm," arsa an Bhean Uasal Kelly le Lá, inné.

Ag preasócáid i nDoire ar 16 Iúil a sheolfar an feachtas go foirmiúil. I measc na gcainteoirí, beidh John Kelly, an Bhean Uasal Kelly, mac an chaptaein, James Peter Kelly agus Niall Ó Bléine.

Duine de bhunaitheoirí fheachtas ceart sibhialta an tuaiscirt, Fionnbarra Ó Dochartaigh, a bheas i mbun na hócáide. Is féidir cuirí a fháil ach ríomhphost a sheoladh chuig rights.civil@googlemail.com
   
   
   
 
Books on the Arms Crisis

Order 'The Thimbleriggers' by James Kelly - The Dublin Arms Trials of 1970
The Arms Conspiracy Trial
The Arms Conspiracy Trial: Ireland 1970

Military Aspects Of Ireland's Arms Crisis Of 1969

August 1969: Ireland's Only Appeal To The United Nations
For comments or questions about this page or website, contact our Webmaster.

Provided by Kelly Webworks.

¤